Skaisto Skatu Aģentūra
11.05. | Uz PIEBALGU! Reinim Kaudzītem - 185! Mērnieku laiki turpinās.. Ekskursija un gardās Mazvieķu pusdienas!

Reinis Kaudzīte dzimis 1839.g. 12.maijā, ir bijis rakstnieks un arī liels ceļotājs!

sagatavošanā
2024. gada 11. maijā. sestdien
..
R. Kaudzīte skolu nav apmeklējis, bet no 17 gadu vecuma izgatavojis vērpjamos ratiņus un vedis uz tirgu pārdot.
1867. gadā kļuvis par "Kalna Kaibēnu" pagastskolas ēkas pārvaldnieku un skolotāju,
mācījis ģeogrāfiju un ticības mācību.
Vairākos rakstos aizstāvējis latviešu zemnieku un latviešu valodas tiesības.
close

Vēlos doties šajā ceļojumā